Bu teyit.link arşivi https://twitter.com/mustafarmagan/status/1089132848748154881 adresinden 2019-01-28 08:17:21 +0000 UTC tarihinde kaydedilmiş.

İsterseniz arşivi HTML veya JPG formatlarında indirebilirsiniz.

Sayfa Önizlemesi