Bu teyit.link arşivi https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CE60C841B768AA2A3C519CE70C5E9436.tpdjo03v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006149860&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20140528 adresinden 2020-07-27 13:10:56 +0000 UTC tarihinde kaydedilmiş.

İsterseniz arşivi HTML veya JPG formatlarında indirebilirsiniz.

Sayfa Önizlemesi