Bu teyit.link arşivi https://twitter.com/iyiparti_org_tr/status/1114839482606530561?s=21 adresinden 2019-04-08 13:10:15 +0000 UTC tarihinde kaydedilmiş.

İsterseniz arşivi HTML veya JPG formatlarında indirebilirsiniz.

Sayfa Önizlemesi