Bu teyit.link arşivi https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.21460&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Yabanc%C4%B1lar%20ve%20Uluslararas%C4%B1%20Koruma%20Kanununun%20Uygulanmas%C4%B1na%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20Y%C3%B6netmelik adresinden 2020-01-03 10:16:18 +0000 UTC tarihinde kaydedilmiş.

İsterseniz arşivi HTML veya JPG formatlarında indirebilirsiniz.

Sayfa Önizlemesi