Bu teyit.link arşivi http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2019-0200&language=EN&ring=A8-2019-0091 adresinden 2019-03-18 11:15:17 +0000 UTC tarihinde kaydedilmiş.

İsterseniz arşivi HTML veya JPG formatlarında indirebilirsiniz.

Sayfa Önizlemesi